Winkel in gereedschappen

BSMO redde gereedschapswinkel van faillissement door het oprichten van een commanditaire vennootschap.

De situatie

Een grote winkel in gereedschappen (eenmanszaak) kreeg steeds meer last van de concurrentie. Het bedrijfspand had een ongunstige vestigingsplaats en bood weinig parkeergelegenheid. En tot overmaat van ramp voerde de gemeente vlakbij het bedrijf een grootschalig onderhoudsproject uit zodat de zaak ook nog eens tijdelijk slecht bereikbaar werd.

De omzet liep terug en groeiende betalingsachterstanden bij de belangrijkste crediteuren veroorzaakten na vele aanmaningen een beslaglegging op de voorraad. Een winkelsluiting dreigde en daarmee een onafwendbaar faillissement. Zonder ingrijpen van buitenaf zou het personeel op straat komen te staan en de ondernemer persoonlijk failliet worden verklaard. Er stond dus veel op het spel…

Onze aanpak

De ondernemer in nood werd via een bevriende relatie in contact gebracht met een adviseur van BSMO. De adviseur nam vrijwel direct daarna contact op met de schuldeisers teneinde de beslaglegging te laten opschorten. Pas dan kon er naar een oplossing worden gezocht. Bij de intake bleek onder meer dat de ondernemer onder andere van zijn schoonvader een aanzienlijk bedrag had geleend. Dat zorgde bij de ondernemer in kwestie voor een extra morele verplichting om een uitweg te vinden voor de ontstane schuldsituatie.

Ons advies

Op advies van BSMO hebben de geldschieters in privé samen met de ondernemer een commanditaire vennootschap (CV) opgericht. De geleende gelden werden hiermee onderdeel van het bedrijfskapitaal waardoor er weer een gezond uitgangspunt ontstond voor de onderneming met een eigen vermogen van 50%. Voor de andere 50% van de onderneming werd door tussenkomst van BSMO een investeerder gevonden die een contant bedrag wilde inbrengen. Vanuit deze storting werd een aanbod gedaan van 30% aan alle concurrente crediteuren en 60% aan de preferente crediteuren. Na intensieve onderhandelingen onder leiding van BSMO is naar ieders tevredenheid een crediteurenakkoord bereikt.

Het resultaat

De gereedschappenzaak is nu een besloten vennootschap waarvan de CV 50% eigenaar is. Het unieke van de gevolgde aanpak is dat de ondernemer persoonlijk zonder schulden blijft. Geen persoonlijk faillissement met alle nare persoonlijke gevolgen van dien!

De toekomst

Natuurlijk moet de ondernemer hard werken aan het wegnemen van de oorzaken van het dreigend faillissement om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook hierbij is BSMO inmiddels betrokken. De ondernemer kan zijn toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

This is Sliced Diazo Plone Theme