Een installatiebedrijf

BSMO redde installatiebedrijf van faillissement door het aanvragen van een gemeentekrediet in het kader van de Wet Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.

De situatie

Een installatiebedrijf (eenmanszaak) met zes personeelsleden kwam financieel in de problemen vanwege zakelijke gebeurtenissen uit het verleden. De eigenaar werd namelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld in een faillissement van zijn BV dat al enige jaren geleden had plaatsgevonden.

Aanpak van BSMO

De ondernemer schakelde een adviseur van BSMO in. Deze zorgde ervoor dat alle vorderingen werden “bevroren” en kon daarmee voorkomen dat een beslaglegging en persoonlijk faillissement zou volgen. Verder werd voor nieuwe verplichtingen directe betaling afgesproken met de crediteuren. Zodat de onderneming voor de toekomst verzekerd zou blijven van leveringen.

BBZ-Krediet

Na een uitgebreide inventarisatie van alle vorderingen werd een overlevingsplan opgesteld. Op basis daarvan werd vervolgens een krediet aangevraagd bij de gemeente in het kader van de Wet Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ-krediet).

De adviseur van BSMO informeerde de crediteuren ondertussen regelmatig over de stand van zaken zodat deze afzagen van directe maatregelen. Na een aantal maanden honoreerde de gemeente de kredietaanvraag onder voorwaarde van een schuldsanering. Dankzij het krediet in combinatie met de verkoop van de woning van de ondernemer kon de adviseur van BSMO alle crediteuren een schikkingsvoorstel doen en een regeling met de curator treffen.

Het resultaat

De onderneming heeft nu nog maar één crediteur, namelijk de gemeente. Een faillissement en alle consequenties daarvan voor het bedrijf en de ondernemer en zijn gezin kon worden voorkomen. Er is weer voldoende financiële basis om de onderneming voort te zetten.

 

This is Sliced Diazo Plone Theme