De banketbakker

Failliete banketbakker maakte dankzij BSMO gebruik van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en kan na 3 jaar weer een nieuw leven beginnen.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen biedt in bepaalde situaties een effectieve oplossing. Dat ondervond een banketbakker die als eenmanszaak door een slechte economie een aantal jaren een flinke omzet tegenslag te verduren had gekregen.

Hoe het begon

Twee personeelsleden moesten worden ontslagen. De huur van het bedrijfspand was al meer dan een jaar niet meer voldaan. De onlangs aangeschafte nieuwe machines waren nog steeds niet afbetaald. De ondernemer probeerde het tij te keren door nog harder te gaan werken dan hij al deed. Met als gevolg dat hij zijn administratieve verplichtingen (boekhouding en aangiftes) verwaarloosde. Prompt legde de belastingdienst na het uitblijven van de verplichte aangiftes verschillende zogenoemde “ambtshalve aanslagen” op. Beslaglegging op alle roerende zaken door de belastingdienst volgde. Na lang aarzelen riep ondernemer op aandringen van zijn accountant uiteindelijk de hulp in van BSMO.

De gevolgde aanpak

De adviseur van BSMO kon niet anders dan constateren dat hier sprake was van een uitzichtloze situatie. In overleg met de ondernemer is toen besloten de onderneming te beëindigen. Met goedkeuring van de belastingdienst werden de nog aanwezige goederen verkocht aan de zoon van de ondernemer. De opbrengst daarvan kwam te goede aan de belastingdienst waarmee slechts een klein deel van de opgebouwde belastingschuld kon worden afbetaald.

De schuldsituatie

Na beëindiging van de onderneming en uitschrijving uit het register van de Kamer van Koophandel bleef de ondernemer privé aansprakelijk voor een schuld van € 195.000,-. Zo’n bedrag kon de goede man niet betalen. Dat betekende dus een persoonlijk faillissement van de banketbakker.

Het resultaat

De adviseur van BSMO stelde voor de banketbakker gebruik te laten maken van de zogenoemde WSNP-regeling. Dat is de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen. Binnen het kader van deze wet wordt, in de regel voor een periode van drie jaar, een bewindvoerder aangesteld die het beheer van het inkomen van iemand die persoonlijk failliet is verklaard, overneemt.

This is Sliced Diazo Plone Theme