Verlieslatende onderneming / geen of onvoldoende perspectief op toekomstige winst.

De mogelijkheden van bijstand voor zelfstandigen, Bbz.

Er zijn diverse mogelijkheden :

 

1. direct staken.

Direct een werkkring zoeken, als dat niet lukt: WWB Bijstandsuitkering aanvragen. Nadeel: vermogenstoets ( eerst het privé vermogen verbruiken, daarna pas kans op een uitkering )

2. op termijn staken en de zaak afbouwen.

Er moet een noodzaak aanwezig zijn om de onderneming af te bouwen. ( er is geen enkele kans om de zaak ten goede te keren.  De onderneming is niet levensvatbaar ) Gedurende de afbouwtermijn van max 12 maanden ( soms verlenging mogelijk met 12 maanden ) , die wordt gebruikt om het einde van het huurcontract te halen, de voorraad uit te verkopen, personeel ontslaan en dergelijke,  kan in het kader van BBZ 2004 een aanvullende bijstandsuitkering voor het levensonderhoud worden aangevraagd. Dat vult het inkomen aan tot het bijstandsniveau.( geen vermogenstoets, in tegenstelling tot WWB )

3. op termijn staken en afbouwen, voor oudere ondernemers ( 55 +)

Zolang de onderneming nog niet is gestaakt, kan een combinatie worden gevraagd van ( 2 ) dus BBZ 2004- levensonderhoud uitkering, en tegelijkertijd aanvragen : IOAZ.

4. IOAZ Inkomensvoorziening voor Oudere en Gewezen Ondernemers:

Voorwaarde : tenminste 55 jaar oud, laatste 10 jaar gewerkt, waarvan tenminste 7 jaar als zelfstandige. De aanvraag dient ingediend te worden voordat de onderneming beëindigd is. Uitkering: ter hoogte van Bijstandsniveau. Geen vermogenstoets. Kan tot 65 – jaar doorlopen.

5. Marginale ondernemer, ouder dan 55 jaar.

De onderneming wordt wel voortgezet, maar levert onvoldoende winst om geheel in het inkomen te voorzien: aanvulling met BBZ – levensonderhoud.

This is Sliced Diazo Plone Theme