Prive-schulden meenemen in een schuldregeling

NVVK persbericht van 5 augustus 2015

Regelmatig ontvangen wij nog vragen of privé-schulden meegenomen kunnen worden in een schuldregeling. Het antwoord hierop is: privé-schulden (schulden aan familie of vrienden) kunnen worden opgenomen op de crediteurenlijst als deze voldoende gedocumenteerd en of aantoonbaar zijn.

...

Er moet geen twijfel zijn over het werkelijk bestaan van de schuld. De schuld kan bijvoorbeeld worden aangetoond omdat

•deze vooraf vastgelegd is bij de notaris of
•(onder de oude regels) is vastgelegd bij de Dienst registratie van de Belastingdienst of
•er een afschrift is van het bedrag dat is overgemaakt aan de schuldenaar en/of
•er een bewijsmiddel is van de overboeking aan een bepaalde (voormalige) crediteur (denk aan lenen i.v.m. huurschuld via directe betaling) of
•er is te bewijzen dat er maandelijks aan de crediteur op een - soms niet goed aantoonbaar bedrag - is afgelost.

Van belang is verder dat de privé-schuldeiser goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken in een schuldregeling en het verlenen van finale kwijting.

This is Sliced Diazo Plone Theme