Nieuwe VTLB calculator beschikbaar

Het fenomeen vrij te laten bedrag nader toegelicht.

Bij een schuldsanering wordt van schuldenaren verwachte dat zij gedurende drie jaar “een maximale inspanning” tot het betalen van hun schulden doen, waarna een restantschuld wordt kwijt gescholden.

Maar wat is maximaal? Een subjectief begrip dat door de rechter commissarissen in faillissement is geconcretiseerd door middel van het Vrij Te Laten Bedrag, het VTLB. Dit is het bedrag waarvan men geacht wordt te wonen en te leven. Het bedrag wordt beïnvloed door gezinssamenstelling, woonkosten, ziektekostenverzekering, toeslagen e.d.

Benieuwd wat uw vrij te laten bedrag is? U kunt het zelf uitrekenen met de VTLB calculator, die te downloaden is op http://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag.html.

This is Sliced Diazo Plone Theme