Nieuwe tool beslagvrije voet

Een rekenmodel om uw beslagvrije vet vast te stellen om te voorkomen dat deurwaarders te veel geld van uw inkomen afromen, waardoor problemen nog groter worden.

De afgelopen tijd is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig geweest met het ontwikkelen van een webtool voor de huidige beslagvrije voet. Naar verwachting zullen schuldenaren deze tool gebruiken en daarover mogelijk met jullie in contact treden. Daarom informeren wij jullie over deze ontwikkeling. Deze webtool is conform de toezegging die is gedaan in de Kamerbrief van 23 maart 2015 over de voortgang vereenvoudiging beslagvrije voet: "het Rijk ontwikkelt een praktische tool op basis waarvan burgers snel en met beperkte informatie (bij benadering) hun beslagvrije voet kunnen berekenen. Zo kunnen zij eenvoudig zien of verdere actie wenselijk is. Daarbij wordt uiteraard gekeken welke tools al zijn ontwikkeld."

 

De tool is klaar en is online onder de naam www.uwbeslagvrijevoet.nl. Daarnaast zal de tool ook via www.rijksoverheid.nl te bereiken zijn. De tool is ontwikkeld vanuit het destijds veel gehoorde commentaar dat de beslagvrije voet vaak te laag wordt vastgesteld, omdat schuldenaren niet de benodigde informatie voor de berekening van de beslagvrije voet aanleveren.

This is Sliced Diazo Plone Theme