Hoeveel incassokosten mogen er gerekend worden?

de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. De volgende bepalingen die voor u relevant kunnen zijn, zijn daarin opgenomen.

  • Er dient na de vervaldatum een aanmaning worden verzonden, waarbij de schuldenaar 14 dagen de tijd krijgt om de vordering alsnog en zonder verdere kosten te voldoen. In deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten worden vermeld indien de vordering niet binnen de 14 dagen wordt voldaan.
  • De incassokosten worden berekend op basis van een gestaffeld percentage:

Over de eerste € 2.500,00

15 % met een minimum van € 40,00

Over de volgende € 2.500,00

10 %

Over de volgende € 5.000,00

5 %

Over de volgende € 190.000,00

1%

Over de volgende € 800.000,00

0,5 %

  • Er geldt een maximum van € 6.775,00 (bij vorderingen van € 1.000.000,00).
  • Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is mogen de incassokosten worden verhoogd met een percentage gelijk aan het geldende BTW percentage.
  • Bij vorderingen op consumenten is er sprake van dwingend recht; van bovenstaande regels mag niet worden afgeweken. Bij zakelijk vorderingen is er sprake van regelend recht; indien er geen andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld via de AV, gelden bovenstaande regels.
  • De nieuwe wetgeving is niet van toepassing op vorderingen die tot stand zijn gekomen voor 01-07-2012.
This is Sliced Diazo Plone Theme