Failliet hoeft niet!

In Nederland is de schuldhulpverlening voor particulieren prima geregeld. Inmiddels zitten zo een 300.000 mensen (voordeuren!) in een schuldhulptraject. Onbekend is echter dat schuldhulpverlening voor ondernemers ook op gaat. Voorwaarde is natuurlijk dat de onderneming, eventueel na aanpassingen, levensvatbaar is.

Schuldsanering is gebaseerd op de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen. Daarin wordt kortweg gesteld: de schuldenaar moet gedurende 36 maanden een maximale inspanning doen voor het betalen van zijn schulden, waarna schuldeisers het restant dienen kwijt te schelden. Wat maximaal is vind u in een eerder bericht op de website. (Nieuwe VTLB calculator beschikbaar.)

Bij ondernemers is de situatie natuurlijk wel ingewikkelder dan bij particulieren. Voorbeelden:

  • Schuldeisers die van belang zijn voor het voortbestaan van de onderneming, bijv. leaseverplichtingen.

  • Bankfinancieringen met pandrecht of andere verhaalsmogelijkheden.

  • Huurschuld en dreigende uitzetting.

  • Eigendomsvoorbehoud van leveranciers.

  • De belastingdienst die, wettelijk, nooit meer dan 12 maanden de tijd geeft.

  • Sterk wisselend inkomen van de ondernemer.

    Het verdient de voorkeur om de schuldsanering met een betaling in één keer aan te bieden, maar daar is natuurlijk een financiering voor nodig, vanuit familie, de verkoop van de woning, een banklening of een krediet in het kader van de Bbz. Zie op de website: “Krediet, voor zelfstandigen, van de overheid”.

    Mocht financiering niet lukken dan rest de 36 maanden regeling, waarbij wel jaarlijks gerapporteerd moet worden over het inkomen en een eventuele aanpassing van de aflossingscapaciteit.

This is Sliced Diazo Plone Theme