Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Staatssecretaris Van Ark wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aanpassen zodat het voor gemeenten makkelijker wordt om inwoners met schulden sneller te helpen. De VNG komt nog met een bestuurlijke reactie op dit wetsvoorstel.

De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Het wetsvoorstel helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en bezittingen maken.

Bestuurlijke reactie volgt

De VNG krijgt een verzoek van het Ministerie van SZW tot het geven van een bestuurlijke reactie op de aanpassing in de Wgs. In de bestuurlijke reactie zullen wij ons standpunt en advies formuleren op de aanpassing. VNG heeft altijd gepleit voor goede gegevensuitwisseling en mogelijkheden om financiële problemen eerder te signaleren bij inwoners.

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is namelijk beter dan genezen. De ervaring leert namelijk dat mensen 5 jaar wachten voor ze bij hun gemeente aankloppen. Als zij zich uiteindelijk melden hebben ze gemiddeld 40 duizend euro schuld bij 15 schuldeisers.

Als de schulden zo hoog zijn opgelopen, is het niet alleen veel lastiger om de schulden op een goede manier af te lossen. Ook hebben de schulden dan vaak al tot andere problemen geleid. Mensen met schulden hebben een slechtere gezondheid, problemen binnen het gezin en verliezen regelmatig hun baan omdat zij slechter presteren op hun werk. Als gemeenten eerder met mensen in contact komen, kan een deel van deze problemen worden voorkomen.

Bron: vng.nl

This is Sliced Diazo Plone Theme