slider

Bemiddeling

Bij bemiddeling gaat het om het werken aan een oplossing op afstand. Een consultant van BSMO treedt daarbij op als bemiddelaar tussen de conflicterende partijen.
slider

Deze bemiddelaar pendelt tussen de partijen om wederzijds de standpunten te inventariseren en werkt aan een compromis dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Deze wijze van conflictoplossing is vooral geschikt als de partijen “veraf” staan van elkaar zonder dat persoonlijke motieven een rol spelen.

This is Sliced Diazo Plone Theme