Corona

Maatregelen voor ondernemers tijdens de corona crisis

Maatregelen voor ondernemers tijdens de corona crisis

 

Uitstel van betaling bij de belastingdienst

 

BMKB-regeling: een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening.

 • Overbruggingskrediet of
 • Verhoging rekening courant krediet (het bedrag dat u rood mag staan)
 • Voor kleine en middelgrote bedrijven
 • BMKB aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal bank. Op de website van RVO.nl staat wie onder een “geaccrediteerde financier” valt. Dit zal in uw geval de bank zijn waar u op dit moment klant bent.
 • Deze regeling is óók voor ZZP’ers
 • Uitgesloten: landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, bedrijven in financiële sector en vastgoed.

 

Werktijdverkorting aanvragen:  regeling ministerie SZW (voor ondernemers met personeel, geen ZZP’ers)

 • WW- uitkering wordt uitbetaald aan ondernemer zodat hij voor de niet gewerkte uren van zijn personeel toch loon kan uitbetalen.
 • Minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van het coronavirus
 • Vergunning aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Met deze vergunning kun je terecht bij het UWV voor de aanvraag
 • Als u op de onderstaande link klikt, leest u hoe u de werktijdverkorting kunt aanvragen.

https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting/tijdelijke-ww-uitkering-wegens-werktijdverkorting

 

BBZ à Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

 • Aanvragen bij de gemeente waar je woont
 • Indien u tijdelijk een laag inkomen hebt (lager dan het bijstandsniveau) dan kunt u tijdelijk een uitkering krijgen voor levensonderhoud (maximaal 12 maanden)
 • Dit betreft een periodieke uitkering als renteloze lening. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of uw de uitkering geheel of gedeeltelijk moet terug betalen.
 • Hoe hoog de BBZ- uitkering is, hangt af van uw inkomen. In onderstaande link treft u de bijstandsnormen. De BBZ- uitkering wordt aangevuld tot maximaal het bijstandsniveau. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering
 • Hoe u een BBZ- uitkering kunt aanvragen: https://www.bbzaanvragen.nl/

 

FNV meldpunt voor ZZP’ers

 

Kamer van Koophandel adviesteam is beschikbaar voor vragen: 0800-2117

 • U kunt hier, als ondernemer, met al uw vragen over het coronavirus terecht.
This is Sliced Diazo Plone Theme