Stappenplan

Onze aanpak kenmerkt zich door 5 stappen.

Stap 1: Het intake-gesprek van BSMO

Na een persoonlijke kennismaking volgt een intake-gesprek. De adviseur van BSMO inventariseert samen met u de problemen van uw onderneming. Onze ervaring leert dat het vaak lastig is om aan een buitenstaander te moeten toegeven wat er is misgegaan, maar de praktijk leert dat openheid enorm kan opluchten. Als uw bedrijfssituatie in kaart is gebracht kunnen we het probleem oplossen.

Stap 2: Verkrijgen van een financiering

Bij een positieve beoordeling van de haalbaarheid is de volgende stap het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden. Overleg met de bankier, onderzoek naar de mogelijkheden van privéinvesteringen, inschakelen van een BBZ deskundige en contacten met externe potentiële financiers volgen.

Stap 3: Opstellen van een saneringsplan en een plan van aanpak voor de toekomst.

Aan de hand van de door u beschikbaar gestelde financiële en bedrijfseconomische informatie stelt de adviseur van BSMO een saneringsplan samen, inclusief maatregelen om de toekomst voor uw bedrijf veilig te stellen. Het is van cruciaal belang dat alle nieuwe verplichtingen door de ondernemer zelf prompt worden voldaan.

Stap 4: Onderhandelingen met uw schuldeisers.

BSMO doet er alles aan om uw bedrijf overeind te houden en weer toekomst te geven. Op basis van een saneringsplan overleggen wij met uw schuldeisers om tot een schikking te komen. Zodat uw crediteuren weer vertrouwen in de zaak krijgen en uw bedrijf de gelegenheid geven orde op zaken te stellen.

Stap 5: Indienen dwangakkoord

Zo nodig wordt er bij de rechtbank een aanvraag voor een dwangakkoord ingediend, zodat ook de laatste weigerende schuldeisers moet meewerken aan een schuldsanering.

This is Sliced Diazo Plone Theme